Sign In
Anke

Anke den Ouden, generalna direktorka za za Multi-Country region 24 zemlje Centralne i Istočne Evrope u kompaniji Microsoft

Budućnost finansijskog poslovanja

Pretvorite promenu u priliku!

 

Nalazimo se usred tehnološke revolucije koja će iz korena promeniti način na koji živimo. Pitali smo Anke den Ouden, generalnu direktorku za Multi-Country region 24 zemlje Centralne i Istočne Evrope u kompaniji Microsoft, koja je ključna pokretačka snaga ove digitalne transformacije? I ono što smo od nje saznali jeste da se radi o – promeni. Promeni koja je vrlo sveobuhvatna i vrlo brza. Tehnologije koje su tek počele da se razvijaju prethodnih godina sada postaju mainstream, i dalje otvaraju nove mogućnosti za kreativna i inovativna rešenja. Sve ovo se dešava tako brzo da svi mi, naročito preduzeća i organizacije, moraju biti veoma agilni da bi bili konkurentni.

Q1: Tehnološka revolucija takođe menja industrije koje su tradicionalno vrlo spore u promenama – kao na primer oblast finansijskih usluga. Šta novo tehnologije doprinose tome kako se bavimo finansijama?

A1: Mnoge stvari i aktivnosti u svakodnevnom životu uzimaju veliki deo našeg vremena i nisu posebno "glamurozne". Tehnologija čini te stvari praktičnijim, efikasnijim i lakšim za rešavanje. Najnovija rešenja u oblasti veštačke inteligencije (AI) – koja je zapravo kombinacija tri napredne tehnologije: mašinskog učenja, obrade prirodnog jezika i kognitivnog računarstva – menjaju način funkcionisanja finansijskih institucija, upravljanje podacima i interakciju sa korisnicima. Koraci na ovom putovanju kroz transformaciju variraju od racionalizacije i automatizacije finansijskih procesa, do pravljenja analize podataka i uvida koji omogućavaju bankarima da donose odluke brzo i precizno, i na taj način pružaju uslugu uvek prilagođenu klijentu.

Q2: Očekivanja korisnika se menjaju brže nego ikada pre, kako AI može da pomogne u pružanju efikasnog odgovora na zahteve koji neprestano evoluiraju?

A2: U slučaju finansijskih usluga, banke, na primer, moraju osigurati integrisano iskustvo na svim platformama. Korisnici bi trebalo da budu u mogućnosti da, tamo gde su stali sa radom na jednom uređaju, aktivnosti završe na drugom, bez započinjanja iz početka. Šire rasprostranjeno korišćenje online bankarstva posebno na mobilnim uređajima, stvara zahteve korisnika za personalizovanijim iskustvom, i zauzvrat podstiče dalje inovacije – banke ulažu u mobilne tehnologije koje potrošači žele. Stotine startapa menjaju tradicionalno bankarstvo koristeći algoritme mašinskog učenja, kako bi, na primer, usavršili i proširili ponude kredita, opcije osiguranja, personalne finansijske usluge i regulatorne softvere. Ovi novi učesnici u tom procesu i finansijske tehnologije (fintech) su veoma agilni i omogućeni u oblaku, a istovremeno stavljaju ogroman pritisak na tradicionalne finansijske institucije da razviju nove poslovne modele za različite proizvode i usluge. 

Q3: Koliko daleko su banke dogurale u ovoj transformaciji i koja su predviđanja za budućnost?

A3: Za banke na globalnom nivou, 2018. godina bi mogla biti ključna godina za ubrzavanje transformacije u strateški fokusirane, tehnološki moderne i operativno agilne institucije – banke bazirane na veštačkoj inteligenciji. AI rešenja su ključna za stvaranje značajne vrednosti – koja će rezultirati uvećanjem profitabilnog rasta, smanjenjem rizika i skalabilnošću poslovnog modela. Veštačka inteligencija jednostavno pruža alate neophodne da bi se suočili sa izazovima i mogućnostima finansijskog okruženja 2020-ih i dalje, a koje karakterišu neprestane promene.

Q4: Za koje oblasti finansijskih usluga Microsoft veruje da bi mogle imati najviše koristi od AI rešenja?

 

​A4:  Postoji mnogo mogućih bankarskih scenarija koji mogu napredovati korišćenjem AI-a, ali ću se usredsrediti na sledeća dva – poboljšanje angažovanja korisnika i pokretanje agilne, digitalno jasne kulture, kako bi sigurno i odgovorno služili korisnicima. Kako bankarski svet postaje sve digitalniji, i sa sve osetljivijim transakcijama koje se odigravaju online i na mobilnim uređajima, firmama za finansijske usluge postaje sve teže da potvrde identitete, verifikuju validnost transakcija i da striktno poštuju mandate. Zbog toga, Microsoft rešenja obezbeđuju produktivnost, društveno umrežavanje preduzeća, saradnju i jedinstvene komunikacione alate – kako bi široko rasprostranjene i visoko regulisane finansijske institucije funkcionisale kao inovativne organizacije čije usluge mogu biti dostupne na svim uređajima, i uz potpunu zaštitu podataka. Želimo da omogućimo fleksibilnu i pouzdanu saradnju. Kroz kombinaciju Microsoft i partnerskih rešenja, možete pretvoriti podatke u uvid, transformisati ideje u akciju i pretvoriti promenu u priliku.