Sign In

Tanja Tatomirović
Rukovodilac komunikacija za 24 zemlje Centralno-Istočne Evrope, Microsoft

 

Veštačka inteligencija može da reši mnogo više izazova nego što će ih stvoriti

 

Pre samo nešto više od jedne decenije, digitalni svet koji većina nas danas uzima zdravo za gotovo, bio je stvar naučne fantastike. Tehnologija ― uključujući i mobilne uređaje i cloud computing ― suštinski je promenila način na koji planiramo svoj svakodnevni život, kako komuniciramo jedni sa drugima, konzumiramo vesti, kupujemo...  

U Microsoftu, stvaramo proizvode i usluge koji koriste veštačku inteligenciju (artificial intelligence – AI) za bolje razumevanje, predviđanje i odgovaranje na potrebe ljudi. To nam pomaže da rešimo probleme koje ranije nismo mogli, i da oslobodimo našu četvrtu dimenziju za projekte veće vrednosti. Kao što smo bili svedoci tokom proteklih 20 godina, nove tehnologije neizbežno otvaraju složena pitanja i stvaraju široku zabrinutost u društvu. Gledamo u budućnost koju će pokretati kompjuteri koji se ponašaju kao ljudi, i zato je važno da se kao kompletno društvo pozabavimo ovim izazovima.

Nalazimo se u ranim fazama razumevanja sposobnosti koje će imati sistemi veštačke inteligencije. Za sada, oni su veoma dobri u obavljanju određenih zadataka, kao što su prepoznavanje fotografija i reči, ali se njihove sposobnosti ne podudaraju čak ni sa onima na nivou beba kada je u pitanju razumevanje sveta oko sebe kroz kombinaciju čula kao što su dodir, vid, sluh ili miris.

Danas imamo digitalnog ličnog asistenta koji se može obučiti da predviđa naše potrebe, pomaže nam u sprovođenju naših planova, priprema nas za sastanke, pomaže nam da osmislimo naš društveni život, odgovara na poruke i usmerava komunikaciju, i vozi naše automobile. Ali, pored naših privatnih života, AI već omogućava ljudima da naprave napredak u oblastima kao što su zdravstvena zaštita, poljoprivreda, obrazovanje i transport.

Naravno da moramo da obratimo pažnju i na uticaj AI na tržište rada. Koje će poslove AI eliminisati? Koja će radna mesta stvoriti? Ako je tokom više od 250 godina tehnološkog razvoja postojala jedna konstanta, to je bio stalni uticaj tehnologije na radna mesta – otvaranje novih radnih mesta, eliminacija postojećih, i evolucija radnih zadataka i njihovog sadržaja. I svi viđamo naslove: Roboti će uništiti radna mesta. Ali, tu situaciju moramo da sagledamo iz različitih uglova, a ne da se isključivo vodimo senzacionalističkim naslovima. Moramo da posmatramo složeniju sliku, u kojoj AI podržava postepenu evoluciju na tržištu rada koja – s ispravnom pripremom – može biti pozitivna. Novi poslovi će nadoknaditi one koji budu izgubljeni, a ljudi će i dalje raditi, ali će uz podršku veštačke inteligencije raditi efikasnije i pametnije, kako bi imali veći uticaj na svet.

U Microsoftu verujemo da ćemo kao društvo morati da postignemo konsenzus o tome koji principi i vrednosti bi trebalo da vladaju razvojem i upotrebom AI. Odatle dalje možemo da razvijamo najbolje prakse koje će, zauzvrat, bolje osposobiti zakonodavce da kreiraju zakonska i regulatorna pravila koja će svi pratiti. Razvili smo interni savetodavni odbor koji će pomoći da se naši proizvodi pridržavaju ovih principa. Naši stručnjaci identifikovali su nekoliko etičkih principa kojima se treba voditi u razvoju i upotrebi veštačke inteligencije - pravičnost, pouzdanost i sigurnost, privatnost i bezbednost, inkluzivnost, transparentnost i odgovornost. Što bolje razumemo ova ili slična pitanja to će svet biti u boljoj poziciji kada razmatramo društvene norme koje će vladati veštačkom inteligencijom.

Prepoznajemo da napredak u AI predstavlja i šansu i izazov. Ulazimo na nepoznatu teritoriju i donosimo odluke koje nikad ranije nismo morali. Ipak, optimistični smo u pogledu budućnosti veštačke inteligencije, kao i načina na koje napreci u AI mogu da reše mnogo više izazova nego što će stvoriti.

 ​